Reference

Reference sbírám po poskytnutí služby nebo produktu telefonickou nebo e-mailovou výzvou. Nebo mi reference klientky napíší, zatelefonují nebo nadiktují samy od sebe. 

Jedná se tedy o reference ověřené - poté, kdy služba proběhla a produkt byl konzumován.

Jedná-li se o reference ze sociálních sítí (Facebook, Instagram,...), printscreen je vždy použit se souhlasem klientky. 

V opačném případě je použit anonymně a vyčerněn tak, aby nebylo zřejmé, kdo referenci poskytl.

Jelikož mám velké množství referencí, vybírám jen ty relevantní.

Pokud jsou negativní a veřejně přístupné, nemažu je.

Reference sbírám já osobně:

Bc. Martina Holubářová, Hustířany 7, 552 11 Velichovky, Česká republika, IČ: 88082491, DIČ: CZ8452283235, v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Jaroměř, s oprávněním k poskytování zdravotních služeb vydaným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor zdravotnictví.

Pokud se na mě budete chtít ohledně referencí obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@intuitivniporod.cz